Tworzenie aplikacji internetowych

Tworzenie aplikacji internetowych to przyszłość dla rynku pracy. Korzystając z nich regularnie, możemy znacznie zoptymalizować wykonywanie codziennych zadań.

Aplikacje webowe to oprogramowania, z których korzystamy w sieci. Dzięki nim można bezproblemowo np. tworzyć treści, współpracować z użytkownikami, realizować zadania, czy też planować projekty. Jednak najważniejsze jest to, że aplikacje internetowe pozwalają na kontrolowanie pracy w obrębie przeglądarki.

Czym różnią się aplikacje webowe od stron www?

Generalnie rzecz ujmując, strony internetowe skupiają się na dostarczaniu informacji, natomiast aplikacje internetowe kładą nacisk na interaktywność interfejsu, zaawansowanie funkcjonalności i integrację z dostępnymi technologiami.

Jak wygląda projektowanie aplikacji internetowych?

Zajmujemy się tworzeniem aplikacji webowych w technologii NodeJS, AngularJS i MongoDB. Nasze aplikacje zapewniają:

  • Bezpośrednią reakcję z aplikacją (wszystkie funkcjonalności są zamknięte w obrębie jednej aplikacji)
  • Łatwość w obsłudze
  • Działanie w czasie rzeczywistym

Zalety aplikacji webowej

  • Dostęp do aplikacji online, bez konieczności instalacji na każdym stanowisku w firmie,
  • Jedno zintegrowane środowisko,
  • Dostęp do aplikacji internetowej z każdego miejsca na świecie,
  • Mobilność, czyli dostęp poprzez urządzenia mobilne

Panel klienta